Gymnázium, Študentská 4, Snina

Typ školy: štátna

Riaditeľ/ka: RNDr. Iveta Lazorová

Stránka školy: www.gymsnina.sk

 

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina

Typ školy: cirkevná

Riaditeľ/ka: RNDr. Jozef Lojan

Stránka školy: www.csssnina.sk

 

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina

Typ školy: štátna

Riaditeľ/ka: PaedDr. Alena Romanová

Stránka školy: http://sps-snina.edupage.org

 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Typ školy: štátna

Riaditeľ/ka: Ing. Štefan Ivan

Stránka školy: http://zsssnina.edupage.sk

 

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Typ školy: štátna

Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Kandríková

Stránka školy: http://www.ssisnina.edupage.org

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov