Interné číslo faktúry Identifikácia faktúry Dátum doručenia Dátum úhrady Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Suma bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Dátum zverejnenia
1/14 114002269 08.01.2014 22.01.2014 stravné lístky 807,55 804,95   1/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 10.01.2014
2/14 2300173179 09.01.2014 20.01.2014 elektrická energia 2325,17 1937,64     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 10.01.2014
3/14 1443100036 13.01.2014 22.01.2014 inzercia 75,95 63,29   2/2014 Petit Press a.s. Divízia východ o.z. 040 01 Košice IČO 35790253 07.02.2014
4/14 5110432 16.01.2014 25.03.2014 poistné majetku od 4.2.2014 do 3.5.2014 313,94 313,94     ALIANZ-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského 4 815 74 Bratislava IČO 00151700 07.02.2014
5/14 120141 24.01.2014 28.01.2014 vitamínový baliček zo SF 260 236,36     Mgr. Kunecová Lekáreň Centrum Strojárenská 2526 069 01 Snia IČO 31303323 07.02.2014
6/14 14882885 27.01.2014 18.02.2014 predplatné časopis ŠKOLA 2014 22 18,34     JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola -MEL Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 IČO 11821973 07.02.2014
7/14 7400952021 29.01.2014 13.02.2014 telefonné hovory 50,72 31,82     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 07.02.2014
8/14 2118181993 04.02.2014 18.02.2014 vodné, stočné, zr. Voda 499,85 416,54     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 07.02.2014
9/14 114015199 04.02.2014 13.02.2014 stravné lístky 951,54 938,59   3/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 07.02.2014
10/14 2014010304 04.02.2014 18.02.2014 odhrňanie snehu 28,8 24   4/2014 Verejnoprospešné služby 07.02.2014
11/14 8758668686 07.02.2014 20.02.2014 tel. a internet za 1/2014 49,32 41,1     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 07.02.2014
12/14 9860011401 11.02.2014 20.02.2014 (čiast.úhrada) teplo na ÚK a ohrev TÚV 8035,02 6695,85     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 20.02.2014
13/14 2300173179 12.02.2014 20.02.2014 vyúčtovanie el. energie za 1/2014 2572,86 2144,05     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 20.02.2014
14/14 20140144 18.02.2014 25.03.2014 bezpečnostné označenie 21,96 18,3   6/2014 Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 20.02.2014
15/14 1443100660 21.02.2014 06.03.2014 za inzerciu 75,95 63,29   9/2014 Petit Press a.s. Divízia východ o.z. 040 01 Košice IČO 35790253 28.02.2014
16/14 12489 24.02.2014 06.03.2014 farby,laky 74,15 61,79   5/2014 Dušan Jankaj Jesenského 2370 069 01 Snina IČO 30625785 28.02.2014
17/14 2221400131 25.02.2014 06.03.2014 daň za komunálny odpad 26 26     Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina 28.02.2014
18/14 242014 27.02.2014 06.03.2014 čistiace prostriedky 89,76 74,8   8/2014 Jarmila Megová-Ideál Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 28.02.2014
19/14 7402052299 28.02.2014 13.03.2014 telefonné hovory 43,02 36,61     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 28.02.2014
20/14 2210030926 28.02.2014 17.03.2014 vyúčtovanie vody 18.1.-18.2.2014 654,34 545,28     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 28.02.2014
21/14 9860011313 05.03.2014 20.03.2014 ročné vyúčtovanie tepla -2219,98 -2219,98     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 11.03.2014
22/14 9860011402 06.03.2014 20.03.2014 za dodávku tepla na UK a TUV 7498,08 6248,4     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 11.03.2014
23/14 3759659785 07.03.2014 20.03.2014 telefonné hovory a internet 49,84 41,53     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 11.03.2014
24/14 1814 10.03.2014 25.03.2014 tlač kariet klientov 160 160   7/2014 RETURN SLOVAKIA s.r.o. Ing. Zdenko Čopák Mierová 2066/43 069 01 Snina IČO 46663011 11.03.2014
25/14 2300173179 10.03.2014 20.03.2014 mesačné zúčtovanie el. energie 2570,42 2142,02     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 11.03.2014
26/14 1914 14.03.2014 25.03.2014 informačná tabuľa 142,08 142,08   10/2014 RETURN SLOVAKIA s.r.o. Ing. Zdenko Čopák Mierová 2066/43 069 01 Snina IČO 46663011 19.03.2014
27/14 5590015250 17.03.2014 25.03.2014 služby STP od 2/2014 do 1/2015 155,35 129,46     IVES Košice Čsl.armády20 041 18 Košice IČO 00162957 19.03.2014
28/14 3161 21.03.2014 24.04.2014 daň z nehnuteľnosti za r.2014 1840,42 1840,42     Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina 07.04.2014
29/14 114033003 31.03.2014 03.04.2014 stravné lístky 879,54 876,95   13/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 07.04.2014
30/14 7403097377 01.04.2014 08.04.2014 telef.hovory od 22.2.do 21.3.2014 43,13 36,6     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 07.04.2014
31/14 211839 01.04.2014 10.04.2014 vodné, stočné, zr. Voda 415,51 346,26     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 07.04.2014
32/14 20140175 01.04.2014 03.04.2014 kancelárske potreby-projekt ING Šanca pre deti 189 157,5   12/2014 Tomino-Ing. Kirňaková Podhorská 2130/89 069 01 Snina IČO 32374232 07.04.2014
33/14 22/2014 02.04.2014 10.04.2014 servis výťahov za 1.Q 102 102 Zmluva o dielo č. 03/2011   Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 06782 Modra nad Cir. 1 IČO 17223121 07.04.2014
34/14 114038569 02.04.2014 10.04.2014 stravné lístky 1095,54 1092,95   12/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 07.04.2014
35/14 20140409 02.04.2014 10.04.2014 služby PO a BOZP za 1.Q2014 48,74 40,62 Mandátová zmluva   Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 07.04.2014
36/14 8760653823 07.04.2014 24.04.2014 telefon a internet 49,57 41,31     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 07.04.2014
37/14 9860011403 07.04.2014 10.04.2014 teplo na ÚK a ohrev TÚV 5209,02 4340,85     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 07.04.2014
38/14 20140087 07.04.2014 10.04.2014 nahradná žiarovka do dataprojektora a náhradný toner do tlačiarne - pre projekt 350 291,67   11/2014 ENTER s.r.o. Humenné Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 07.04.2014
39/14 2300173179 07.04.2014 14.04.2014 elektrická energia 1664,66 1387,22     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 07.04.2014
40/14 201413 08.04.2014 11.04.2014 práce podľa priloženého krycieho listu 306,79 255,66   16/2014 Jaroslav Čopík Partizánska 1834 069 01 Snina IČO 1721983 07.05.2014
41/14 2014028 8.4.2014 14.4.2014 výkopové práce malým pásovým bagrom 115.20 96   17/2014 Jozef Študika Kalinčiakova 1944/7 069 01 Snina IČO 10675027 7.5.2014
42/14 83077/2014 10.4.2014 15.4.2014 publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49.50 41.25     AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina IČO 31602436 7.5.2014
43/14 14403357 14.4.2014 24.4.2014 kľúčová schránka 1+1 118.8 99   19/2014 B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava IČO 44413467 7.5.2014
44/14 201450331 17.4.2014 24.4.2014 ND a mat. na opravu odpadu 125.41 104.51   15/2014 SUPTRANS G.T.M. s.r.o.Stakčínska 755 069 01 Snina IČO 36490580 7.5.2014
45/14 511043292 17.4.2014 2.5.2014 poistné majetku od 4.2.2014 do 3.5.2014 313.94 313.94     ALIANZ-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského 4 815 74 Bratislava IČO 00151700 7.5.2014
46/14 12513 24.4.2014 2.5.2014 farby,štetce 27.90 23.25   5/2014 Dušan Jankaj Jesenského 2370 069 01 Snina IČO 30625785 7.5.2014
47/14 7404099648 2.5.2014 9.5.2014 telefon 43.02 36.61     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 7.5.2014
48/14 2118507985 2.5.2014 14.5.2014 vodné, stočné, zr. Voda 441.01 367.51     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 7.5.2014
49/14 0114048627 5.5.2014 14.5.2014 stravné lístky 807.54 804.95     Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 7.5.2014
50/14 1562014 5.5.2014 14.5.2014 psychotesty 234.3 213   18/2014 Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova2 81107 Bratislava IČO 31385770 7.5.2014
51/14 314051155 06.05.2014 09.05.2014 parkovacia zábrana s visiacim zámkom 61,2 51   22/2014 REMOS s.r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava IČO 35890941 07.05.2014
52/14 451008 07.05.2014 19.05.2014 za odpredaj prefabrikát 150/190/7 54,84 45,7   20/2014 Stavomont SP s.r.o. Stakčínska 758/8 069 01 Snina IČO 31722849 07.05.2014
53/14 5761654044 07.05.2014 19.05.2014 telefon a internet 79,67 66,39     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 07.05.2014
54/14 2300173179 13.05.2014 19.05.2014 elektrická energia 1538,96 1282,47     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 16.05.2014
55/14 454017 13.05.2014 19.05.2014 doprava panela-príklopu 7,2 6   20/2014 Stavomont SP s.r.o. Stakčínska 758/8 069 01 Snina IČO 31722849 16.05.2014
56/14 9860011404 15.05.2014 20.05.2014 za teplo na UK a ohrev TUV 4/2014 3979,7 3316,42     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 16.05.2014
57/14 20140248 15.05.2014 27.05.2014 vypracovanie bezpečnostného projektu 69 69   24/2014 Webpomoc s.r.o. Znievska 32 851 06 Bratislava IČO 46465375 16.05.2014
58/14 914002592 15.05.2014 19.05.2014 kniha- Zmeny v ochrane os. Údajov 9,6 8,73   23/2014 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 16.05.2014
59/14 114058097 29.05.2014 11.06.2014 stravné lístky 807,54 804,95   25/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 06.06.2014
60/14 7405081682 29.05.2014 05.06.2014 telefon         Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 06.06.2014
61/14 2118618310 30.05.2014 11.06.2014 vodné, stočné, zr. Voda 462,23 385,19     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 06.06.2014
62/14 7762661106 09.06.2014 13.06.2014 telefon a internet 58,01 48,34     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 11.06.2014
63/14 20140346 06.06.2014 13.06.2014 za kancelárske potreby 171,6 143   26/2014 Tomino-Ing. Kirňaková Podhorská 2130/89 069 01 Snina IČO 32374232 11.06.2014
64/14 9860011405 06.06.2014 13.06.2014 za dodávku tepla na UK a ohrev TUV 2962,34 2468,62     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 11.06.2014
65/14 2300173179 09.06.2014 16.06.2014 elektrická energia 1138,85 949,04     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 30.06.2014
66/14 7406064374 30.06.2014 07.07.2014 telefon 25,83 17,74     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 30.06.2014
67/14 942014 01.07.2014 07.07.2014 čistiace prostriedky       28/2014 Jarmila Megová-Ideál Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 04.07.2014
68/14 2118730269 01.07.2014 14.07.2014 vodné, stočné, zr. Voda 362,7 302,25     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 04.07.2014
69/14 114071950 02.07.2014 14.07.2014 stravné lístky 807,54 804,95   27/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 04.07.2014
70/14 47/2014 02.07.2014 14.07.2014 servis výťahov za 2.Q 102 56,2 Zmluva o dielo č. 03/2011   Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 06782 Modra nad Cir. 1 IČO 17223121 04.07.2014
71/014 1443300641 02.07.2014 07.07.2014 inzercia 71,95 71,95   29/2014 Petit Press a.s. Divízia východ o.z. 040 01 Košice IČO 35790253 04.07.2014
72/14 20140934 04.07.2014 14.07.2014 služby za II.Q.2014 48,74 40,62 Mandátová zmluva   Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 04.07.2014
73/14 20141028 04.07.2014 14.07.2014 kontrola has. prístrojov podľa dodacieho listu 241,44 201,2 Mandátová zmluva   Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 04.07.2014
74/14 9860011406 04.07.2014 14.07.2014 za dodávku tepla 2708 2256,67     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 04.07.2014
75/14 1763671342 09.07.2014 21.07.2014 telefon a internet 49,22 41,02     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 18.07.2014
76/14 2300173179 10.07.2014 14.07.2014 elektrická energia 1096,24 913,53     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 18.07.2014
77/14 511043292 21.07.2014 25.07.2014 poistné majetku od 4.8.2014 do 3.11.2014 313,94 313,94     ALIANZ-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského 4 815 74 Bratislava IČO 00151700 30.07.2014
78/14 140100113 22.07.2014 25.07.2014 pracovná obuv a prac. Odev 39,5 32,92   30/2014 FALKEN-JK s.r.o. Partizánska 2539/30 069 01 Snina IČO 44514948 30.07.2014
79/14 7407038188 31.07.2014 13.08.2014 telefon 18,35 16,05     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 15.08.2014
80/14 2118839056 31.08.2014 13.08.2014 vodné, stočné, zr. Voda 411,84 343,2     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 15.08.2014
81/14 114083245 01.08.2014 13.08.2014 stravné lístky 447,54 444,95   31/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 15.08.2014
82/14 20141147 04.08.2014 13.08.2014 odborné prehliadky a skúšky PO 125,72 104,77 Mandátová zmluva   Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 15.08.2014
83/14 9860011407 7.8.201 15.08.2014 teplo na ÚK a ohrev TÚV 2708 2256,67     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 15.08.2014
84/14 5764813325 07.08.2014 20.08.2014 telefon a internet 49,36 41,13     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 15.08.2014
85/14 2300173179 07.08.2014 18.08.2014 elektrická energia 1138,82 949,02     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 15.08.2014
86/14 114091731 28.08.2014 08.09.2014 stravné lístky 735,54 732,95   32/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 04.09.2014
87/14 7408003142 28.08.2014 08.09.2014 telefon 18,55 16,21     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 04.09.2014
88/14 2742014 02.09.2014 08.09.2014 psychotesty 76,01 69,1   33/2014 Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova2 81107 Bratislava IČO 31385770 04.09.2014
89/14 14407437 03.09.2014 08.09.2014 kreslo BOSTON 269,28 224,4   35/2014 B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava IČO 44413467 11.09.2014
90/14 2118957209 05.09.2014 19.09.2014 vodné, stočné, zr. Voda 413,76 344,8     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 11.09.2014
91/14 6765789000 05.09.2014 19.09.2014 telefon a internet 47,63 39,69     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 11.09.2014
92/14 114106452 10.09.2014 12.09.2014 eu.doména od 9.9.2014 do 11.9.2015 42,92 35,77     Websuport s.r.o.,Staré grunty 12, 841 04Bratislava IČO 36421928
11.09.2014
93/14 9860011408 10.09.2014 19.09.2014 teplo na ÚK a ohrev TÚV 2708 2256,67     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 11.09.2014
94/14 99754125 11.09.2014   predplatné Verejná správa 2015 39 39     Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 22.09.2014
95/14 2300173179 18.09.2014 22.09.2014 vyúčtovanie el. energie za 8/2014 1113,64 928,03     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 22.09.2014
96/14 140891 23.09.2014 29.09.2014 naradie a materiál 148,9 124,08   39/2014 NIKO-SK s.r.o. Gagarinova 4 066 01 Humenné IČO 46631411 03.10.2014
97/14 20140054 24.09.2014 29.09.2014 elektromateriál 277,4 231,17   40/2014 Bc Marián Nemčišin MAREL Komenského 2655/5, 06901 Snina IČO 45949531 03.10.2014
98/14 1442014 25.09.2014 30.09.2014 čistiace potreby 213,11 177,59   36/2014 Jarmila Megová-Ideál Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 03.10.2014
99/14 78/2014 30.09.2014 02.10.2014 za servis výťahov za 3.Q.2014 102 102 ZoD03/2011   Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 06782 Modra nad Cir. 1 IČO 17223121 03.10.2014
100/14 114103993 30.09.2014 02.10.2014 stravné lístky 879,54 876,95   41/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 03.10.2014
101/14 7408969523 30.09.2014 03.10.2014 telefon 23,12 20,02     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 03.10.2014
102/14 2119065843 01.10.2014 08.10.2014 vodné, stočné, zr. Voda 280,26 233,55     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 03.10.2014
103/14 452006 03.10.2014 08.10.2014 oprava prístupovej cesty na parkovisko 5491,91 4576,59   42/2014 Stavomont SP s.r.o. Stakčínska 758/8 069 01 Snina IČO 31722849 14.10.2014
104/14 20141430 06.10.2014 13.10.2014 služby PO a BOZP za 3.Q2014 48,72 40,82 Mandátová zmluva   Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 14.10.2014
105/14 9860011409 7.10.204 13.10.2014 vyúčtovanie tepla 2849,3 2374,42     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 14.10.2014
106/14 5766732019 09.10.2014 14.10.2014 telefon a internet 52,46 43,72     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 14.10.2014
107/14 2300173179 15.10.2014 23.10.2014 vyučtovanie el. energie 1148,11 956,76     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 17.10.2014
108/14 511043292 17.10.2014 23.10.2014 poistenie majetku od 4.11.2014 do 3.2.2015 313,94 313,94     ALIANZ-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského 4 815 74 Bratislava IČO 00151700 17.10.2014
109/14 20140061 27.10.2014 03.11.2014 prietokový ohrievač a kombinovaná batéria 209,5 174,58   44/14 Bc Marián Nemčišin MAREL Komenského 2655/5, 06901 Snina IČO 45949531 31.10.2014
110/14 2014100402 27.10.2014 03.11.2014 porez suchých drevín s odvozom konárov 714 595   43/2014 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina IČO 43904157 31.10.2014
111/14 20140664 29.10.2014 03.11.2014 kancelárske potreby 719,22 599,73   37/2014 Tomino-Ing. Kirňaková Podhorská 2130/89 069 01 Snina IČO 32374232 31.10.2014
112/14 7409929401 30.10.2014 03.11.2014 telefon 18,35 16,05     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 31.10.2014
113/14 114116658 04.11.2014 07.11.2014 stravné lístky 951,54 948,95   45/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 12.11.2014
114/14 2119181823 04.11.2014 07.11.2014 vodné, stočné, zr. Voda 439,32 366,1     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 12.11.2014
115/14 9860011410 07.11.2014 12.11.2014 teplo na ÚK a ohrev TÚV 4559,04 3799,2     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 12.11.2014
116/14 2767670733 10.11.2014 13.11.2014 telefon, internet 63,36 52,8     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 12.11.2014
117/14 2300173179 10.11.2014 13.11.2014 eletrická energia 1340,72 1117,27     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 12.11.2014
118/14 140177 18.11.2014 21.11.2014 odborná analýza, rámcový návrh riešenia a vypracovanie rámcovej dohody 211,2 176   54/2014 Slovenské centrum obstarávania o.z. Pri starej prachárni 16/16 931 04 Bratislava 3 21.11.2014
119/14 14017 24.11.2014 27.11.2014 koženka na dvere 72 60   50/2014 Cimbák Centrum Jesenského 1648/12 069 01 Snina IČO 10674390 28.11.2014
120/14 114124037 24.11.2014 27.11.2014 stravné lístky 951,54 948,95   55/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 28.11.2014
121/14 2014/49 25.11.2014 27.11.2014 práce podľa priloženého krycieho listu 1100,26 916,88   46/2014 Jaroslav Čopík Partizánska 1834 069 01 Snina IČO 1721983 28.11.2014
122/14 20140698 25.11.2014 27.11.2014 hračky 500 417,6   47/14 Tomino-Ing. Kirňaková Podhorská 2130/89 069 01 Snina IČO 32374232 05.12.2014
123/14 201411102 26.11.2014 01.12.2014 lieky do lekárničky 39,97 35,29   56/2014 Lekáreň CENTRUM Strojárska 2526 069 01 Snina IČO 31303323 05.12.2014
124/14 13/FK/11/2014 27.11.2014 01.12.2014 nábytok 796,18 663,48   57/2014 Merkury Market Slovakia Humenská 43 071 01 Michalovce IČO 36501891 05.12.2014
125/14 14/FK/11/2014 27.11.2014 01.12.2014 koberce 687,43 572,86   58/2014 Merkury Market Slovakia Humenská 43 071 01 Michalovce IČO 36501891 05.12.2014
126/14 1443301211 28.11.2014 01.12.2014 inzercia 71,95 59,96   59/2014 Petit Press a.s. Divízia východ o.z. 040 01 Košice IČO 35790253 05.12.2014
127/14 7410892796 28.11.2014 04.12.2014 telefon 18,35 16,05     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 31.12.2014
128/14 14410887 02.12.2014 04.12.2014 kartotéky A4 plechové 576 480   53/2014 B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava IČO 44413467 31.12.2014
129/14 2119300411 03.12.2014 08.12.2014 voda 328,22 273,52     Východoslovenská vodárenská spoločnosť 040 01 Košice IČO 36570460 31.12.2014
130/14 6768619816 08.12.2014 11.12.2014 telefon, internet 48,4 40,33     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 31.12.2014
131/14 14FV0199 08.12.2014 11.12.2014 vypracovanie súťaž. Podkladov pre VO 351,6 293   54/2014 Slovenské centrum obstarávania o.z. Pri starej prachárni 16/16 931 04 Bratislava 3 31.12.2014
132/14 2300173179 09.12.2014 11.12.2014 vyúčtovanie el. energie 1258,88 1049,07     Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222 31.12.2014
133/14 9860011411 09.12.2014 11.12.2014 teplo na ÚK a ohrev TÚV 5604,66 4670,55     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 31.12.2014
134/14 400305378 09.12.2014 12.12.2014 predplatné -Sninské noviny 2015 15,3 12,75     Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica IČO 36631124 31.12.2014
135/14 14411731 10.12.2014 12.12.2014 kľúčová schránka 84 70   60/2014 B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava IČO 44413467 31.12.2014
136/14 18078630 10.12.2014 12.12.2014 fotoaparát 613,28 511,07   61/2014 alza.sk Jateční 33a 17000 Praha 7 31.12.2014
137/14 20141836 11.12.2014 16.12.2014 služby PO a BOZP za 4.Q 2014 48,74 40,62 Mandátová zmluva   Dxa s.r.o. SNP 37 069 01 Snina IČO 36455181 31.12.2014
138/14 114132325 12.12.2014 16.12.2014 stravné lístky 951,54 948,95   62/2014 Le Cheque Dejeuner Vajnorská 32 831 03 Bratislava IČO 31396674 31.12.2014
139/14 14FV0200 15.12.2014 17.12.2014 centrálne VO energie 141,6 118   54/2014 Slovenské centrum obstarávania o.z. Pri starej prachárni 16/16 931 04 Bratislava 3 31.12.2014
140/14 4542014 17.12.2014 22.12.2014 psychotesty 354,09 321,9   64/2014 Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova2 81107 Bratislava IČO 31385770 31.12.2014
141/14 214/52 18.12.2014 22.12.2014 práce podľa priloženého krycieho listu 61,43 51,19   63/2014 Jaroslav Čopík Partizánska 1834 069 01 Snina IČO 1721983 31.12.2014
142/14 1475 19.12.2014 29.12.2014 za dodaný tovar 579 482,5   71/2014 Monika Mesárošová nábytok DAX 067 82 Dlhé nad Cirochou IČ 33847053 31.12.2014
143/14 86/2014 22.12.2014 29.12.2014 servis výťahov za 4.Q 2014 174 174 ZoD03/2011   Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 06782 Modra nad Cir. 1 IČO 17223121 31.12.2014
144/14 2122014 22.12.2014 30.12.2014 čistiace prostriedky 394,62 328,85   48/2014 Jarmila Megová-Ideál Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 31.12.2014
145/14 12627 22.12.2014 29.12.2014 farby, štetce 96,35 80,29   65/2014 Dušan Jankaj Jesenského 2370 069 01 Snina IČO 30625785 31.12.2014
146/14 14/39426 22.12.2014 29.12.2014 dlažba, stavebný materiál 168,84 140,7   74/2014 SUPTRANS G.T.M. s.r.o.Stakčínska 755 069 01 Snina IČO 36490580 31.12.2014
147/14 1480 23.12.2014 30.12.2014 drez 55 45,83   73/2014 Monika Mesárošová nábytok DAX 067 82 Dlhé nad Cirochou IČ 33847053 31.12.2014
148/14 13009 23.12.2014 30.12.2014 demolácia podlahy, maľovanie 120 120   75/2014 RC-STAV-Cinová Marjanna Lesná 21/19 067 61 Stakčín IČO 40903788 31.12.2014
149/14 14022 23.12.2014 30.12.2014 lino, rohož, koberček, lišty 261,86 218,22   76/2014 CIMBÁK Centrum Jesenského 1648/12 069 01 Snina IČO 10674390 31.12.2014
150/14 20140286 23.12.2014 30.12.2014 multifunkčná tlačiareň, PC 2278 1898,33   66/14 ENTER s.r.o. Humenné Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 31.12.2014
151/14 20140287 23.12.2014 30.12.2014 kabeláž a RAC skriňa 392 326,67   69/2014 ENTER s.r.o. Humenné Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 31.12.2014
152/14 20140288 23.12.2014 30.12.2014 softvér OFFICE 2013 803 669,17   70/2014 ENTER s.r.o. Humenné Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 31.12.2014
153/14 20140282 23.12.2014 30.12.2014 tonery 1100 916,67   49,67/2014 ENTER s.r.o. Humenné Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 31.12.2014
154/14 20140284 23.12.2014 30.12.2014 počítačová zostava 840 700   51/2014 ENTER s.r.o. Humenné Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 31.12.2014
155/14 20140285 23.12.2014 30.12.2014 CD-Rom, optický valec 150 125   52,68/2014 ENTER s.r.o. Humenné Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 45242461 31.12.2014
156/14 4642014 30.12.2014   psychotesty 35,97 32,7   72/2014 Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova2 81107 Bratislava IČO 31385770 31.12.2014
157/14 7411858576 30.12.2014   telefon 17,81 13,25     Slovak telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763 31.12.2014
158/14 37945050 30.12.2014 30.12.2014 teplo na ÚK a ohrev TÚV 7426 6188,33     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 31.12.2014

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov