Identifikácia objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Identifikácia zmluvy Podpísal Dodávateľ Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia
 1/2022  Odborná literatúra  43,00    Mgr. Stella Lajtárová  IČO 35908718
RAABE Dr.J.Raabe Slovensko s.r.o.
                Heydukova 12 - 14              811 08 Žilina
10.01.2022 14.01.2022
 2/2022 Kuliferdo-pracovné zošity pre žiakov  20,00   Mgr. Stella Lajtárová     IČO 35908718
RAABE Dr.J.Raabe Slovensko s.r.o.
                Heydukova 12 - 14              811 08 Žilina
10.01.2022  14.01.2022
 3/2022 Ročný prístup na portál VSSR  204,00   Mgr. Stella Lajtárová IČO 31593503
Poradca podnikateľa s.r.o.
          Martina Rázusa 23A              010 01 Žilina
 31.01.2022 04.02.2022
4/2022 Kuliferdo-Hry na rozvoj a interné smernice  35,00    Mgr. Stella Lajtárová  IČO 35908718
RAABE Dr.J.Raabe Slovensko s.r.o.
                Heydukova 12 - 14              811 08 Žilina
03.03.2022 04.03.2022
5/2022 Úprava elektroinštalácie a napojenie el. sporáka 48,70   Mgr. Stella Lajtárová  IČO 51772639
Mgr. Miloš Komár-GRINDIX
                1. mája 2054/6             069 01 Snina
20.03.2022 25.03.2022
6/2022 Žiak so ŠVVP v 1.-4.ročník-6.doplnok 43,00   Mgr. Stella Lajtárová IČO 35908718
RAABE Dr.J.Raabe Slovensko s.r.o.
                Heydukova 12 - 14              811 08 Žilina
11.04.2022 14.04.2022
7/2022 Kábel a konektor 13,00   Mgr. Stella Lajtárová IČO 45242461
ENTER SK s.r.o. Humenné
                Hviezdoslavova 1407/1             066 01 Humenné
25.07.2022 29.07.2022
8/2022 Odborná literatúra a KULIFERDO pracovné listy 43,00   Mgr. Stella Lajtárová IČO 35908718
RAABE Dr.J.Raabe Slovensko s.r.o.
                Heydukova 12 - 14              811 08 Žilina
27.09.2022 27.09.2022

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov