Interné číslo faktúry Identifikácia faktúry Dátum doručenia Dátum úhrady Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Suma bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Dátum zverejnenia  
1/20 1020011619 02.01.2020 07.01.2020 Výkon zodpovednej osoby 1/2020 36,00 30,00    

 osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie    osloboditeľov 3       040 01 Košice IČO 50528041

08.01.2020  
2/20 1012001084 02.01.2020 13.01.2020 Elektrická energia - preddavok za 1/2020 776,84 647,37 7289/2018   

MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 357435655

08.01.2020  
3/20
8249617172
07.01.2020
 22.01.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019
49,79
41,49
     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469
10.01.2020
 
4/20
1051944334
07.01.2020  16.01.2020
Elektrická energia - vyúčtovanie za 12/2019
699,29
582,74
7289/2018    MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 10.01.2020   
5/20
120000124
07.01.2020
 
22.01.2020
Jedálne kupóny
477,50
477,50   1/2020
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674  10.01.2020   
6/20
 11715/2020 07.01.2020  13.01.2020
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2020
 58,80 49,00
    PSDOMOV s.r.o. Klemensova  34 010 01 Žilina     IČO 51108178
10.01.2020   
7/20 9860011922 09.01.2020 16.01.2020 Dodávka tepla za 12/2019 4532,97 3777,47     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 36012424 13.01.2020  
8/20 1/2020  09.01.2020  13.01.2020 Účastnícky poplatok  50,00 50,00      OZ ARTEA Sibírska 65       831 01 Bratislava IČO 42139201 13.01.2020   
9/20  8250701825 10.01.2020 22.01.2020 Telefón  29,12  24,27       Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469
22.01.2020  
 10/20 8837945050 20.01.2020 24.01.2020 Služby rozhlas a televízia  222,96 222,96     Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava     IČO 47232480 25.01.2020  
 11/20  6591923815 24.01.2020 30.01.2020  Poistenie majetku od 2.2.-2.5.2020 161,17 149,23     Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava    IČO 00585441  25.01.2020  
12/20  920992885  27.01.2020 30.01.2020 Predplatné ŠKOLA 2020  25,00  25,00     JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 IČO 11821973  02.02.2020  
13/20 99478914 27.01.2020   30.01.2020 Predplatné Práce a mzdy 2020 76,00       Poradca
 s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271
02.02.2020   
14/20  1012015669  03.02.2020 07.02.2020  Výkon zodpovednej osoby 2/2020  36,00 30,00       osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie    osloboditeľov 3       040 01 Košice IČO 50528041  07.02.2020  
15/20 1012015669  03.02.2020 14.02.2020 Elektrická energia - preddavok za 2/2020 795,10 662,58 7289/2018
  MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 07.02.2020  
16/20 120013596  03.02.2020  26.02.2020 Jedálne kupóny 875,42 875,42   2/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 07.02.2020  
17/20 1052002293 06.02.2020 19.02.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2020 758,10 631,75 7289/2018   MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 07.02.2020  
18/20 9860012001 07.02.2020 24.02.2020 Dodávka tepla za 1/2020 9453,01 7877,51     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 14.02.2020  
19/20 8251845333 07.02.2020 21.02.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 14.02.2020  
20/20 8252940461 10.02.2020 21.02.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 14.02.2020  
21/20 5590032334 17.02.2020 27.02.2020 APV WinIBEU a WinPAM od 2/2020-1/2021 233,02 194,18     IVES                 Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO 00162967 21.02.2020  
 22/20 12020  24.02.2020 27.02.2020 Právne služby  150,00 150,00     JUDr.Ing.Zuzana Lodová Amrichová Nám.slobody 25 066 01 Humenné      IČO 42341396 28.02.2020  
23/20 89967052 24.02.2020  02.03.2020 Zákonník práce s komentárom 3,30 3,00   3/2020 Poradca
 s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271 
28.02.2020   
24/20 1020031585  02.03.2020 06.03.2020 Výkon zodpovednej osoby 3/2020   36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 06.03.2020  
25/20 1012021169  02.03.2020   12.03.2020 Elektrická energia - preddavok za 3/2020  795,10 662,58  7289/2018     MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 06.03.2020   
 26/20 120022813 02.03.2020   17.03.2020 Jedálne kupóny  1034,59 1034,59    4/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674  06.03.2020  
 27/20 1052005833 04.03.2020 16.03.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 2/2020   687,26 572,72     MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565  06.03.2020  
 28/20 8254099975  05.03.2020  16.03.2020  Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2020  49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469
 
06.03.2020   
29/20 9860012002  05.03.2020 14.05.2020  Dodávka tepla za 2/2020  8103,68  6753,07     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242  06.03.2020    
30/20  8255200961  10.03.2020  16.03.2020 Telefón 28,98  24,15      Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 13.03.2020  
31/20 202039 24.03.2020 26.03.2020 Dvojvrstvové platené rúška 8,07 8,07   5/2020 Mestský podnik, s.r.o.    Strojárska 2060 069 01 Snina IČO 52532810       24.03.2020  
32/20 2500070887 25.03.2020 08.04.2020 Vodné, stočné od 17.12.2019-19.03.2020 1 366,12 1 138,43      Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice  IČO 36570460 31.03.2020  
33/20  20VZ079 26.03.2020   30.03.2020 Ochranné rúška  30,24 25,20   6/2020 Autotex s.r.o. Perečínska 2708 069 01 Snina    IČO 35978601  31.03.2020  
34/20 2020024  01.04.2020 08.04.2020 Servis výťahov za I. štvrťrok 2020  138,00 138,00     Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1   IČO 17223121 07.04.2020  
35/20 1012024634  01.04.2020  08.04.2020  Elektrická energia - preddavok za 4/2020  795,10   662,58 7289/2018    MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565  07.04.2020  
 36/20 1020041590  01.04.2020    08.04.2020  Výkon zodpovednej osoby 4/2020 36,00  30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401   07.04.2020  
37/20 120032501  01.04.2020  27.04.2020 Jedálne kupóny  875,42 875,42    8/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 07.04.2020  
38/20  200100005  06.04.2020 08.04.2020 Osekanie, penetrácia, vymaľovanie vnútornej a vonkajšej chodby a náter sokľa   1995,84  1663,20   7/2020 PEVLAR s.r.o. Kukučínova 2042/3 069 01 Snina         IČO 50085581  09.04.2020  
 39/20 2020309  06.04.2020 08.04.2020  Služby PO a BOZP za I.Q.2020 74,93 62,44     Dxa, s.r.o.        SNP 37             069 01 Snina    IČO 3645518   09.04.2020  
 40/20  1052009615  06.04.2020  14.04.2020  Elektrická energia - vyúčtovanie za 3/2020 604,88 504,07  7289/2018   MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565
 
09.04.2020   
41/20 8256367668  06.04.2020 20.04.2020  Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2020  54,28  45,23      Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469  09.04.2020   
42/20 9860012003 06.04.2020  17.04.2020  Dodávka tepla za 2/2020 7502,35 6251,96     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 09.04.2020  
43/20 8257467057 14.04.2020  20.04.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 17.04.2020  
44/20 1023012744 14.04.2020 613,40 - 21.05.2020 Daň z nehnuteľnosti 1840,42 1840,42     Mesto Snina Strojárska 2060/90 069 01 Snina    IČO 00323560 17.04.2020  
45/20 00585441 14.04.2020  27.04.2020 Poistenie majetku od 2.5.2020-2.8.2020 161,17 149.23     Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava    IČO 00585441 17.04.2020  
46/20  2222000475  30.04.2020  21.05.2020 Poplatok za komunálne odpady 32,50  32,50      Mesto Snina Strojárska 2080/90 069 01  Snina   IČO 00323560 07.05.2020  
47/20 1020051582 04.05.2020 08.05.2020 Výkon zodpovednej osoby 5/2020 36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 07.05.2020  
48/20 1012031562 04.05.2020 14.05.2020 Elektrická energia - preddavok za 5/2020 795,10 662,58 7289/2018   MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 07.05.2020  
49/20 120042309 04.05.2020 21.05.2020 Jedálne kupóny 955,01 955,01   9/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 07.05.2020  
50/20 8258640938 06.05.2020 21.05.2020  Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 07.05.2020  
51/20 9860012004 06.05.2020 18.05.2020  Dodávka tepla za 4/2020 5742,35 4785,29     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 07.05.2020  
52/20 1052014959 07.05.2020 18.05.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 4/2020 465,79 388,16 7289/2018   MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 13.05.2020  
53/20 8259743681 12.05.2020 21.05.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 13.05.2020  
54/20 244 21.05.2020 28.05.2020 Dezinfekčné a hygienické pomôcky - COVID-19 269,98 227,56   10/2020 PharmDr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina    IČO 36154407 22.05.2020  
55/20 1020061596 01.06.2020 05.06.200 Výkon zodpovednej osoby 6/2020 36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 05.06.2020  
56/20 1012033560 01.06.2020 12.06.2020 Elektrická energia - preddavok za 6/2020 795,10 662,58 7289/2018    MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 05.06.2020  
57/20 120051133 01.06.2020 17.06.2020 Jedálne kupóny 955,01 955,01   11/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 05.06.2020  
58/20 1052017683 04.06.2020 17.06.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 5/2020 517,29 431,08 7289/2018    MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 357435655 05.06.2020  
59/20 8262163148 08.06.2020 17.06.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2020 71,65 59,71     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 12.06.2020  
60/20 9860012005 08.06.2020 16.06.2020 Dodávka tepla za 5/2020 4 701,01 3 917,51     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 12.06.2020  
61/20 8262263733 10.06.2020 17.06.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 12.06.2020  
62/20 2020060258 23.06.2020 25.06.2020 Odvoz odpadu 24,60 20,50   12/2020 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10            069 01 Snina    IČO 2022508081  26.06.2020  
63/20 2500130682 29.06.2020 08.07.2020 Vodné, stočné od 20.03.2020-22.06.2020 1 165,72 971,43      Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice  IČO 36570460 03.07.2020  
64/20 1020071652 01.07.2020 08.07.2020 Výkon zodpovednej osoby 7/2020  36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 03.07.2020  
65/20 1012039371 01.07.2020 08.07.2020 Elektrická energia - preddavok za 7/2020 795,10 662,58 7289/2018    MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 03.07.2020  
66/20 120061053 01.07.2020 23.07.2020 Jedálne kupóny 795,84 795,84   13/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 03.07.2020  
67/20 120061843 02.07.2020 23.07.2020 Jedálne kupóny 79,58 79,58   14/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 03.07.2020  
68/20 2020049 02.07.2020 08.07.2020 Servis výťahov za II. štvrťrok 2020 102,00 102,00     Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1   IČO 17223121 03.07.2020  
69/20 8264045100 06.07.2020 22.07.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 10.07.2020  
70/20 1052021748 06.07.2020 14.07.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 6/2020 467,29 389,41 7289/2018    MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 10.07.2020  
71/20 20200894 06.07.2020 14.07.2020 Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení 128,22 106,85     DXa, s.r.o.        SNP 37             069 01 Snina    IČO 3645518 10.07.2020  
72/20 20200894 06.07.2020 14.07.2020 Služby PO a BOZP za II.Q.2020 519,83 433,19     DXa, s.r.o.        SNP 37             069 01 Snina    IČO 3645518 10.07.2020  
73/20 9860012006 07.07.2020 14.07.2020 Dodávka tepla za 6/2020 3 586,34 2 988,62     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 10.07.2020  
74/20 8264150796 10.07.2020 22.07.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 17.07.2020  
75/20 1492020 20.07.2020 23.07.2020 Hygienické, dezinfekčné prostriedky a bezdotykový závesný dávkovač 184,94 154,12   15/2020 Jarmila Megová - IDEÁL  Partizánska 2538/29            069 01 Snina    IČO 34566384 24.07.2020  
76/20 2020106 20.07.2020 23.07.2020 WC + sedadlo, plavákový entil 91,96 76,63   16/2020 Ing.Stanislav Gramata-PROVING Vihorlatská 1428 069 01 Snina    IČO 10672028 24.07.2020  
77/20 6591923815 20.07.2020 23.07.2020 Poistenie majetku od 2.8.-2.11.2020 161,17 149,23     Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava    IČO 00585441 24.07.2020  
78/20 1020081628  03.08.2020 07.08.2020 Výkon zodpovednej osoby 8/2020  36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401   07.08.2020  
79/20  1012044303 03.08.2020 07.08.2020 Elektrická energia - preddavok za 8/2020  795,10 662,58  7289/2018   MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565  07.08.2020  
80/20 120071558 03.08.2020  14.08.2020 Jedálne kupóny 716,26 716,26    17/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 07.08.2020  
81/20 1052025208 06.08.2020 14.08.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 7/2020 395,60 329,67  7289/2018   MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 07.08.2020  
82/20 8265908972 06.08.2020 14.08.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 07.08.2020  
83/20 9860012007 06.08.2020 14.08.2020 Dodávka tepla za 7/2020 3 175,68 2 646,40     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 07.08.2020  
84/20 8266013238 10.08.2020 14.08.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 13.08.2020  
85/20 1020091627 02.09.2020 08.09.2020 Výkon zodpovednej osoby 9/2020 36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 04.09.2020  
86/20 1012049260 02.09.2020 08.09.2020 Elektrická energia - preddavok za 9/2020 795,10 662,58 7289/2018   MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 04.09.2020  
87/20 120080489 02.09.2020 16.09.2020 Jedálne kupóny 557,09 557,09   18/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 04.09.2020  
88/20 1052030044 07.09.2020 16.09.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 8/2020 349,98 291,65     MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 11.09.2020  
89/20 8267756929 07.09.2020 16.09.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 8/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 11.09.2020  
90/20 9860012008 07.09.2020 16.09.2020 Dodávka tepla za 8/2020 3 175,68 2 646,40     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 11.09.2020  
91/20 8267862526 11.09.2020 16.09.2020 Telefón 14,20 11,83     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 16.09.2020  
92/20 20/124 18.09.2020 22.09.2020 Oprava mikrovlnej rúry ECG 36,00 30,00   22/2020 Ján Jankaj Chladenie a klimatizácie Partizánska 1060 069 01 Snina    IČO 10679901 23.09.2020  
93/20 267 18.09.2020 22.09.202 Jednorazové rúška a rukavice - COVID 19 81,00 70,23   20/2020 PharmDr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina    IČO 36154407 23.09.2020  
94/20 20420 22.09.2020 24.09.2020 PC stolík BANY 79,00 65,83   21/2020 Marián Burda LAGÚNA ŠTÝL 067 82 Dlhé nad Cirochou 359    IČO 34818901 25.09.2020  
95/20 1962020 22.09.2020 24.09.2020 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky - COVID 19 106,88 89,07   19/2020 Jarmila Megová - IDEÁL  Partizánska 2538/29            069 01 Snina    IČO 34566384 25.09.2020  
96/20 2000179 24.09.2020 28.09.2020 Valec do tlačiarne, toner 75,00 62,50   23/2020 ENTER s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1               066 01 Humenné IČO 45242461 30.09.2020  
97/20 2000181 24.09.2020 28.09.2020 Hostingové služby, eu doména 42,00 36,00     ENTER s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1               066 01 Humenné IČO 45242461 30.09.2020  
98/20 2500187175 01.10.2020 08.10.2020 Vodné, stočné od 23.6.2020-23.9.2020 1 208,50 1 007,08      Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice  IČO 36570460 09.10.2020  
99/20 1012054869 01.10.2020 08.10.2020 Elektrická energia - preddavok za 10/2020 795,10 662,58 7289/2018   MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 09.10.2020  
100/20  1020101639 01.10.2020  08.10.2020  Výkon zodpovednej osoby 10/2020 36,00 30,00      osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 09.10.2020   
101/20 120090288  01.10.2020  08.10.2020 Jedálne kupóny 955,01 955,01   24/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 09.10.2020   
 102/20  2020070  01.10.2020  08.10.2020 Servis výťahov za III. štvrťrok 2020  164,40 164,40      Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1   IČO 17223121 09.10.2020   
103/20  1052034098  05.10.2020  13.10.2020  Elektrická energia - vyúčtovanie za 9/2020  368,32 306,94 7289/2018     MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 14.10.2020  
104/20  9860012009  05.10.2020  13.10.2020 Dodávka tepla za 9/2020  3 175,68 2 646,40     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058    017 01 Považská  Bystrica             IČO 3601242 14.10.2020   
105/20 270  05.10.2020  13.10.2020 Jednorazové rúška, rukavice, dezinfekcia - COVID 19  351,60  297,07   25/2020 PharmDr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina    IČO 36154407  14.10.2020    
106/20 20201272 06.10.2020  13.10.2020 Služby PO a BOZP za III.Q.2020  74,93 62,44     DXa, s.r.o.        SNP 37             069 01 Snina    IČO 3645518  14.10.2020   
107/20 8269614756  07.10.2020  13.10.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 9/2020  49,99 41,20     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469  14.10.2020   
108/20  8269710956 12.10.2020  15.10.2020  Telefón  12,20 10,17     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 21.10.2020  
 109/20 2020100448 20.10.2020  23.10.2020  Odvoz suchých konárov  24,60  20,50   27/2020

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10            069 01 Snina    IČO 2022508081                    

21.10.2020  
110/20 20200030 27.10.2020 30.10.2020 Materiál na údržbu 95,20 79,33   28/2020 Mgr.Marián Nemčišín MAREL      Komenského 2655 069 01 Snina      IČO 45949531 28.10.2020  
111/20 4619015940 30.10.2020 03.11.2020 Poistenie majetku od 3.11.2020 - 2.2.2021 157,73       Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava    IČO 00585441 06.11.2020  
112/20 1012062618 02.11.2020 06.11.2020 Elektrická energia - preddavok za 11/2020 795,10 662,58 7289/2018    MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 06.11.2020  
113/20 11020111632 02.11.2020 06.11.2020  Výkon zodpovednej osoby 11/2020 36,00 30,00      osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 06.11.2020  
114/20 120100784 02.11.2020 24.11.2020 Jedálne kupóny 795,84 795,84   29/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 06.11.2020  
115/20 1052038329 04.11.2020 12.11.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 10/2020 522,27 435,23 7289/2018    MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 06.11.2020  
116/20 8271469430 06.11.2020 12.11.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 06.11.2020  
117/20 9860012010 09.11.2020 12.11.2020 Dodávka tepla za 10/2020 5 390,35 4,791,96     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058    017 01 Považská  Bystrica             IČO 3601242 13.11.2020  
118/20 8271574355 10.11.2020 12.11.2020 Telefón 12,77 10,64     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 13.11.2020  
119/20 2001 20.11.2020 24.11.2020 Vykonanie vereného obstarávania "Dodávka elektrickej energie" 450,00 450,00   26/2020 ENTERIS H s.r.o. J. Cokkera 1761/5 974 01 Banská Bystrica            IČO 53140869 24.11.2020  
120/20 288 25.11.2020 27.11.2020 Zdravotnícky balíček zo sociálneho fondu 360,00 303,97   30/2020 PharmDr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina    IČO 36154407 30.11.2020  
121/20 202000527 30.11.2020 03.12.2020 Kancelárske potreby 241,02 200,85   32/2020 TOMINO            Ing. Kirňáková Podhorská 2130   069 01 Snina     IČO 32374232 04.12.2020  
122/20 2020228 30.11.2020 03.12.2020 Sieťky proti hmyzu 112,00 93,33   31/2020 Marián Klepco Kalná Roztoka 4 067 72 Klenová  IČO 40899501 04.12.2020  
123/20 1020121634 01.12.2020 03.12.2020 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 36,00 30,00      osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 07.12.2020  
124/20 1012067612 01.12.2020 03.12.2020 Elektrická energia - preddavok za 12/2020 795,10 662,58 7289/2018    MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565 07.12.2020  
 125/20 12019725 01.12.2020  18.12.2020 Jedálne kupóny  1 114,18 1114,18    29/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 3139667   07.12.2020  
126/20 9860012011 07.12.2020 15.12.2020 Dodávka tepla za 11/2020  6 651,68  5543,07     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058    017 01 Považská  Bystrica             IČO 3601242  11.12.2020  
127/20  1052041211  07.12.2020  10.12.2020  Elektrická energia - vyúčtovanie za 11/2020 488,12 406,77 7289/2018     MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18   921 01 Piešťany IČO 35743565  11.12.2020  
 128/20  920205474  07.12.2020  09.12.2020 Germicídny žiarič, ochranné štíty, jednorázové rúška, dezinfekcia  513,00  427,50    35/2020 ZDRAVKO, s.r.o. Mäsiarska 26,    040 01 Košice   IČO 50332279 11.12.2020   
129/30  2502020   07.12.2020 10.12.2020 Hygienické a dezinfekčné potreby  575,37 479,47    34/2020 Jarmila Megová - IDEÁL  Partizánska 2538/29            069 01 Snina    IČO 34566384  11.12.2020   
130/20 8273331672  07.12.2020 14.12.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2020 70,38 58,65     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 11.12.2020  
131/20 8273435502 10.12.2020 14.12.2020 Telefón 12,14 10,12     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 17.12.2020  
132/20 20201619 10.12.2020 14.12.2020 Služby PO a BOZP za IV.Q.2020 74,93 62,44     DXa, s.r.o.        SNP 37             069 01 Snina    IČO 3645518 17.12.2020  
133/20 2020080 10.12.2020  14.12.2020 Servis výťahov za IV. štvrťrok 2020 202,50 202,50     Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1   IČO 17223121 17.12.2020  
134/20 5012002455  11.12.2020  15.12.2020 Ročný prístup na portál VSSR  165,00 137,50    36/2020 Poradca podnikateľa s.r.o.  Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1   IČO  31593503  17.12.2020  
135/20  2000267  16.12.2020 18.12.2020  Tonery 117,00 97,50   38/2020  ENTER SK s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1              066 01 Humenné IČO 45242461 21.12.2020  
136/20  2500234824  21.12.2020 23.12.2020 Vodné, stočné od 24.9.2020-14.12.2020   816,52 680,43     Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice  IČO 36570460  28.12.2020  
 137/20 9860082012  30.12.2020 30.12.2020 Dodávka tepla za 12/2020 7 087,69 5906,41     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058    017 01 Považská  Bystrica             IČO 3601242   30.12.2020  

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov