Interné číslo faktúry Identifikácia faktúry Dátum doručenia Dátum úhrady Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Suma bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Dátum zverejnenia
1/20 1020011619 02.01.2020 07.01.2020 Výkon zodpovednej osoby 1/2020 36,00 30,00    

osobnyudaj.sk s.r.o., Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice       IČO 50528041

08.01.2020
2/20 1012001084 02.01.2020 13.01.2020 Elektrická energia - preddavok za 1/2020 776,84 647,37 7289/2018   

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO 35743565

08.01.2020
3/20
8249617172
07.01.2020
 22.01.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019
49,79
41,49
     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava   IČO 35763469
10.01.2020
4/20
1051944334
07.01.2020  16.01.2020
Elektrická energia - vyúčtovanie za 12/2019
699,29
582,74
7289/2018    MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO 35743565  10.01.2020 
5/20
120000124
07.01.2020
 
22.01.2020
Jedálne kupóny
477,50
477,50   1/20
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava   IČO 31396674  10.01.2020 
6/20
 11715/2020 07.01.2020  13.01.2020
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2020
 58,80 49,00
    PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34               010 01 Žilina
10.01.2020 
7/20 9860011922 09.01.2020 16.01.2020 Dodávka tepla za 12/2019 4532,97 3777,47     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica IČO 36012424 13.01.2020
8/20 1/2020  09.01.2020  13.01.2020 Účastnícky poplatok  50,00 50,00      OZ ARTEA Sibírska 65 831 01 Bratislava   IČO 42139201 13.01.2020 
9/20  8250701825 10.01.2020 22.01.2020 Telefón  29,12  24,27       Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava   IČO 35763469 22.01.2020
 10/20 8837945050 20.01.2020 24.01.2020 Služby rozhlas a televízia  222,96 222,96     Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava  IČO 47232480 25.01.2020
 11/20  6591923815 24.01.2020 30.01.2020  Poistenie majetku od 2.2.-2.5.2020 161,17 149,23     Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava  IČO 00585441  25.01.2020
12/20  920992885  27.01.2020 30.01.2020 Predplatné ŠKOLA 2020  25,00  25,00     JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 IČO 11821973  02.02.2020
13/20 99478914 27.01.2020   30.01.2020 Predplatné Práce a mzdy 2020 76,00       Poradca
 s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271
02.02.2020 
14/20  1012015669  03.02.2020 07.02.2020  Výkon zodpovednej osoby 1/2020  36,00 30,00      osobnyudaj.sk s.r.o., Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice       IČO 50528041  07.02.2020
15/20 1012015669  03.02.2020   Elektrická energia - preddavok za 1/2020 795,10 662,58 7289/2018
  MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO 35743565 07.02.2020
16/20 120013596  03.02.2020   Jedálne kupóny 875,42 875,42   2/20 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava   IČO 31396674
07.02.2020
17/20 1052002293 06.02.2020   Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2020 758,10 631,75 7289/2018   MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO 35743565 07.02.2020

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 762 4297

sekretariát CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov