Interné číslo faktúry Identifikácia faktúry Dátum doručenia Dátum úhrady Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Suma bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ Dátum zverejnenia  
1/20 1020011619 02.01.2020 07.01.2020 Výkon zodpovednej osoby 1/2020 36,00 30,00    

 osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie    osloboditeľov 3       040 01 Košice IČO 50528041

08.01.2020  
2/20 1012001084 02.01.2020 13.01.2020 Elektrická energia - preddavok za 1/2020 776,84 647,37 7289/2018   

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 357435655

08.01.2020  
3/20
8249617172
07.01.2020
 22.01.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019
49,79
41,49
     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469
10.01.2020
 
4/20
1051944334
07.01.2020  16.01.2020
Elektrická energia - vyúčtovanie za 12/2019
699,29
582,74
7289/2018    MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565  10.01.2020   
5/20
120000124
07.01.2020
 
22.01.2020
Jedálne kupóny
477,50
477,50   1/202027
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674  10.01.2020   
6/20
 11715/2020 07.01.2020  13.01.2020
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2020
 58,80 49,00
    PSDOMOV s.r.o. Klemensova  34 010 01 Žilina     IČO 51108178
10.01.2020   
7/20 9860011922 09.01.2020 16.01.2020 Dodávka tepla za 12/2019 4532,97 3777,47     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 36012424 13.01.2020  
8/20 1/2020  09.01.2020  13.01.2020 Účastnícky poplatok  50,00 50,00      OZ ARTEA Sibírska 65       831 01 Bratislava IČO 42139201 13.01.2020   
9/20  8250701825 10.01.2020 22.01.2020 Telefón  29,12  24,27       Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469
22.01.2020  
 10/20 8837945050 20.01.2020 24.01.2020 Služby rozhlas a televízia  222,96 222,96     Rozhlas a televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava     IČO 47232480 25.01.2020  
 11/20  6591923815 24.01.2020 30.01.2020  Poistenie majetku od 2.2.-2.5.2020 161,17 149,23     Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava    IČO 00585441  25.01.2020  
12/20  920992885  27.01.2020 30.01.2020 Predplatné ŠKOLA 2020  25,00  25,00     JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 IČO 11821973  02.02.2020  
13/20 99478914 27.01.2020   30.01.2020 Predplatné Práce a mzdy 2020 76,00       Poradca
 s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271
02.02.2020   
14/20  1012015669  03.02.2020 07.02.2020  Výkon zodpovednej osoby 2/2020  36,00 30,00       osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie    osloboditeľov 3       040 01 Košice IČO 50528041  07.02.2020  
15/20 1012015669  03.02.2020 14.02.2020 Elektrická energia - preddavok za 2/2020 795,10 662,58 7289/2018
  MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 07.02.2020  
16/20 120013596  03.02.2020  26.02.2020 Jedálne kupóny 875,42 875,42   2/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 07.02.2020  
17/20 1052002293 06.02.2020 19.02.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2020 758,10 631,75 7289/2018   MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 07.02.2020  
18/20 9860012001 07.02.2020 24.02.2020 Dodávka tepla za 1/2020 9453,01 7877,51     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 14.02.2020  
19/20 8251845333 07.02.2020 21.02.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 14.02.2020  
20/20 8252940461 10.02.2020 21.02.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 14.02.2020  
21/20 5590032334 17.02.2020 27.02.2020 APV WinIBEU a WinPAM od 2/2020-1/2021 233,02 194,18     IVES                 Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO 00162967 21.02.2020  
 22/20 12020  24.02.2020 27.02.2020 Právne služby  150,00 150,00     JUDr.Ing.Zuzana Lodová Amrichová Nám.slobody 25 066 01 Humenné      IČO 42341396 28.02.2020  
23/20 89967052 24.02.2020  02.03.2020 Zákonník práce s komentárom 3,30 3,00   3/2020 Poradca
 s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO 36371271 
28.02.2020   
24/20 1020031585  02.03.2020 06.03.2020 Výkon zodpovednej osoby 3/2020   36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 06.03.2020  
25/20 1012021169  02.03.2020   12.03.2020 Elektrická energia - preddavok za 3/2020  795,10 662,58  7289/2018     MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 06.03.2020   
 26/20 120022813 02.03.2020   17.03.2020 Jedálne kupóny  1034,59 1034,59    4/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674  06.03.2020  
 27/20 1052005833 04.03.2020 16.03.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 2/2020   687,26 572,72     MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565  06.03.2020  
 28/20 8254099975  05.03.2020  16.03.2020  Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2020  49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469
 
06.03.2020   
29/20 9860012002  05.03.2020 14.05.2020  Dodávka tepla za 2/2020  8103,68  6753,07     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242  06.03.2020    
30/20  8255200961  10.03.2020  16.03.2020 Telefón 28,98  24,15      Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 13.03.2020  
31/20 202039 24.03.2020 26.03.2020 Dvojvrstvové platené rúška 8,07 8,07   5/2020 Mestský podnik, s.r.o.    Strojárska 2060 069 01 Snina IČO 52532810       24.03.2020  
32/20 2500070887 25.03.2020 08.04.2020 Vodné, stočné od 17.12.2019-19.03.2020 1 366,12 1 138,43      Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice  IČO 36570460 31.03.2020  
33/20  20VZ079 26.03.2020   30.03.2020 Ochranné rúška  30,24 25,20     Autotex s.r.o. Perečínska 2708 069 01 Snina    IČO 35978601  31.03.2020  
34/20 2020024  01.04.2020 08.04.2020 Servis výťahov za I. štvrťrok 2020  138,00 138,00     Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1   IČO 17223121 07.04.2020  
35/20 1012024634  01.04.2020  08.04.2020  Elektrická energia - preddavok za 4/2020  795,10   662,58 7289/2018    MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565  07.04.2020  
 36/20 1020041590  01.04.2020    08.04.2020  Výkon zodpovednej osoby 4/2020 36,00  30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401   07.04.2020  
37/20 120032501  01.04.2020  27.04.2020 Jedálne kupóny  875,42 875,42    8/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 07.04.2020  
38/20  200100005  06.04.2020 08.04.2020 Osekanie, penetrácia, vymaľovanie vnútornej a vonkajšej chodby a náter sokľa   1995,84  1663,20   7/2020 PEVLAR s.r.o. Kukučínova 2042/3 069 01 Snina         IČO 50085581  09.04.2020  
 39/20 2020309  06.04.2020 08.04.2020  Služby PO a BOZP za I.Q.2020 74,93 62,44     Dxa, s.r.o.        SNP 37             069 01 Snina    IČO 3645518   09.04.2020  
 40/20  1052009615  06.04.2020  14.04.2020  Elektrická energia - vyúčtovanie za 3/2020 604,88 504,07  7289/2018   MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565  09.04.2020   
41/20 8256367668  06.04.2020 20.04.2020  Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2020  54,28  45,23      Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469  09.04.2020   
42/20 9860012003 06.04.2020  17.04.2020  Dodávka tepla za 2/2020 7502,35 6251,96     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 09.04.2020  
43/20 8257467057 14.04.2020  20.04.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 17.04.2020  
44/20 1023012744 14.04.2020 613,40 - 21.05.2020 Daň z nehnuteľnosti 1840,42 1840,42     Mesto Snina Strojárska 2060/90 069 01 Snina    IČO 00323560 17.04.2020  
45/20 00585441 14.04.2020  27.04.2020 Poistenie majetku od 2.5.2020-2.8.2020 161,17 149.23     Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava    IČO 00585441 17.04.2020  
46/20  2222000475  30.04.2020  21.05.2020 Poplatok za komunálne odpady 32,50  32,50      Mesto Snina Strojárska 2080/90 069 01  Snina   IČO 00323560 07.05.2020  
47/20 1020051582 04.05.2020 08.05.2020 Výkon zodpovednej osoby 5/2020 36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 07.05.2020  
48/20 1012031562 04.05.2020 14.05.2020 Elektrická energia - preddavok za 5/2020 795,10 662,58 7289/2018   MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 07.05.2020  
49/20 120042309 04.05.2020 21.05.2020 Jedálne kupóny 955,01 955,01   9/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 07.05.2020  
50/20 8258640938 06.05.2020 21.05.2020  Poplatky za telekomunikačné služby za 4/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 07.05.2020  
51/20 9860012004 06.05.2020 18.05.2020  Dodávka tepla za 4/2020 5742,35 4785,29     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 07.05.2020  
52/20 1052014959 07.05.2020 18.05.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 4/2020 465,79 388,16 7289/2018   MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 13.05.2020  
53/20 8259743681 12.05.2020 21.05.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 13.05.2020  
54/20 244 21.05.2020 28.05.2020 Dezinfekčné a hygienické pomôcky - COVID-19 269,98 227,56   10/2020 Phar,Dr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina    IČO 36154407 22.05.2020  
55/20 1020061596 01.06.2020 05.06.200 Výkon zodpovednej osoby 6/2020 36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 05.06.2020  
56/20 1012033560 01.06.2020 12.06.2020 Elektrická energia - preddavok za 6/2020 795,10 662,58     MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 05.06.2020  
57/20 120051133 01.06.2020 17.06.2020 Jedálne kupóny 955,01 955,01   11/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 05.06.2020  
58/20 1052017683 04.06.2020 17.06.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 5/2020 517,29 431,08     MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 05.06.2020  
59/20 8262163148 08.06.2020 17.06.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2020 71,65 59,71     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 12.06.2020  
60/20 9860012005 08.06.2020 16.06.2020 Dodávka tepla za 5/2020 4 701,01 3 917,51     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 12.06.2020  
61/20 8262263733 10.06.2020 17.06.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 12.06.2020  
62/20 2020060258 23.06.2020 25.06.2020 Odvoz odpadu 24,60 20,50   12/2020 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO 2022508081  26.06.2020  
63/20 2500130682 29.06.2020 08.07.2020 Vodné, stočné od 20.03.2020-22.06.2020 1 165,72 971,43      Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 041 18 Košice  IČO 36570460 03.07.2020  
64/20 1020071652 01.07.2020 08.07.2020 Výkon zodpovednej osoby 7/2020  36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401 03.07.2020  
65/20 1012039371 01.07.2020 08.07.2020 Elektrická energia - preddavok za 7/2020 795,10 662,58     MAGNA ENERGIA a.s., NitrianskMa 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 03.07.2020  
66/20 120061053 01.07.2020 23.07.2020 Jedálne kupóny 795,84 795,84   13/2020  UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 03.07.2020  
67/20 120061843 02.07.2020 23.07.2020 Jedálne kupóny 79,58 79,58   14/2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 03.07.2020  
68/20 2020049 02.07.2020 08.07.2020 Servis výťahov za II. štvrťrok 2020 102,00 102,00     Štefan Hančár Revízie, opravy výťahov 067 82 Modrá n/Cir. 1   IČO 17223121 03.07.2020  
69/20 8264045100 06.07.2020 22.07.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 10.07.2020  
70/20 1052021748 06.07.2020 14.07.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 6/2020 467,29 389,41     Elektrická energia - preddavok za 7/2020 10.07.2020  
71/20 20200894 06.07.2020 14.07.2020 Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení 128,22 106,85     DXa, s.r.o.        SNP 37             069 01 Snina    IČO 3645518 10.07.2020  
72/20 20200894 06.07.2020 14.07.2020 Služby PO a BOZP za II.Q.2020 519,83 433,19     DXa, s.r.o.        SNP 37             069 01 Snina    IČO 3645518 10.07.2020  
73/20 9860012006 07.07.2020 14.07.2020 Dodávka tepla za 6/2020 3 586,34 2 988,62     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 10.07.2020  
74/20 8264150796 10.07.2020 22.07.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 17.07.2020  
75/20 1492020 20.07.2020 23.07.2020 Hygienické, dezinfekčné prostriedky a bezdotykový závesný dávkovač 184,94 154,12   15/2020 Jarmila Megová - IDEÁL  Partizánska 2538/29            069 01 Snina    IČO 34566384 24.07.2020  
76/20 2020106 20.07.2020 23.07.2020 WC + sedadlo, plavákový entil 91,96 76,63   16/2020 Ing.Stanislav Gramata-PROVING Vihorlatská 1428 069 01 Snina    IČO 10672028 24.07.2020  
77/20 6591923815 20.07.2020 23.07.2020 Poistenie majetku od 2.8.-2.11.2020 161,17 149,23     Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava    IČO 00585441 24.07.2020  
78/20 1020081628  03.08.2020 07.08.2020 Výkon zodpovednej osoby 8/2020  36,00 30,00     osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3    040 01 Košice         IČO 50528401   07.08.2020  
79/20  1012044303 03.08.2020 07.08.2020 Elektrická energia - preddavok za 8/2020  795,10 662,58     MAGNA ENERGIA a.s., NitrianskMa 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565   07.08.2020  
80/20 120071558 03.08.2020  14.08.2020 Jedálne kupóny 716,26 716,26     UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D                   821 01 Bratislava      IČO 31396674 07.08.2020  
81/20 1052025208 06.08.2020 14.08.2020 Elektrická energia - vyúčtovanie za 7/2020 395,60 329,67     MAGNA ENERGIA a.s., NitrianskMa 7555/18,           921 01 Piešťany  IČO 35743565 07.08.2020  
82/20 8265908972 06.08.2020 14.08.2020 Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2020 49,08 40,90     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 07.08.2020  
83/20 9860012007 06.08.2020 14.08.2020 Dodávka tepla za 7/2020 3 175,68 2 646,40     Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058   017 01 Považská  Bystrica            IČO 3601242 07.08.2020  
84/20 8266013238 10.08.2020 14.08.2020 Telefón 28,98 24,15     Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava      IČO 35763469 13.08.2020  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov