Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31. 3. 2016*

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

13993,95

Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica

 

 

              Vypracoval: Karamanová

              meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková - riaditeľka

 

              V Snine, dňa 13.4.2016

              * nehodiace sa prečiarknuť

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31. 6. 2016*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

23932,69

Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica

 

              Vypracoval: Karamanová

              meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková -riaditeľka

 

              V Snine, dňa 13.7.2016

              * nehodiace sa prečiarknuť

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 30. 9. 2016*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

30027,61

Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica

 

              Vypracoval: Karamanová

              meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková - riaditeľka

 

              V Snine, dňa 13.10.2016

              * nehodiace sa prečiarknuť

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31. 12. 2016*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Nákup stravných lístkov pre zamestnancov CPPPaP Snina

8424,-

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D

820 05 Bratislava

2

Dodávka tepla a TUV

45267,45

Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica

 

              Vypracoval: Karamanová

              meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková -riaditeľka

 

              V Snine, dňa 13.1.2017

              * nehodiace sa prečiarknuť

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov