Identifikácia objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Identifikácia zmluvy Podpísal Dodávateľ Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia  
1/2019 odhrňanie snehu 50,00   PaedDr. Mária Mandzáková VPS Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina 16.01.2019 16.01.2019  
2/2019 jedálne kupóny 576,00   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 04.02.2019 04.02.2019  
3/2019 jedálne kupóny 792,00   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 04.03.2019 04.03.2019  
4/2019 wc kombi + príslušenstvo 99,91   PaedDr. Mária Mandzáková Ing. Stanislav Gramata, PhdD. PROVING Vihorlatská 1428 06901 Snina 14.03.2019 14.03.2019  
5/2019 Funky polyamid 71,28   PaedDr. Mária Mandzáková Interiér invest s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice, IČO: 36190381 15.3.2019 15.3.2019  
6/2019 jedálne kupóny 792,00   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 29.3.2019 29.3.2019  
7/2019 jedálne kupóny 792,00   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 29.4.2019 29.4.2019  
8/2019 VO na výber dodávateľa stavebných prác na "Odstránenie havarijného stavu strechy objektu CPPPaP Snina" 452,40   PaedDr. Mária Mandzáková Slovenské centrum obstarávania o. z. Podzámocka 67/6   972 01 Bojnice       IČO 42260515 15.05.2019 15.05.2019  
9/2019 jedálne kupóny 792,00   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 31.05.2019 03.06.2019  
10/2019 jedálne kupóny 1 040,00   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 28.06.2019 28.06.2019  
11/2019 oprava osvetlenia na prízemí 20,00   PaedDr. Mária Mandzáková

Mgr. Miloš Komár - GRINDIX, 1. mája 2054/6, 069 01 Snina IČO 51772639

28.06.2019 28.06.2019  
12/2019 stavebný dozor k stavbe "Odstránenie havarijného stavu strechy objektu CPPPaP Snina" 1 200,00   PaedDr. Mária Mandzáková

PEAL TRADE, s.r.o.    Havličkova 27         040 01 Košice

08.07.2019 08.07.2019  
13/2019 jedálne kupóny 720,00   PaedDr. Mária Mandzáková

UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674

30.07.2019 31.07.2019  
14/2019 jedálne kupóny 880,00   PaedDr. Mária Mandzáková

UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674

26.08.2019 27.08.2019  
15/2019 jedálne kupóny 960,00   PaedDr. Mária Mandzáková

UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674

30.09.2019 30.09.2019  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 762 4297

sekretariát CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov