Identifikácia objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Identifikácia zmluvy Podpísal Dodávateľ Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia
1/2021 jedálne kupóny 480,00   Mgr. Stella Lajtárová

Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674

04.01.2021 08.01.2021
 2/2021 výrub rizikových stromov  700,00   Mgr. Stella Lajtárová  Jaroslav Gerboc - GERZA         Strojárska 604/86   069 01 Snina          IČO 40901581 27.01.2021 29.01.2021
 3/2021 likvidácia vyrúbaných stromov a odvoz odpadu  775,00    Mgr. Stella Lajtárová

Mestský podnik    Strojárska 2060     069 01 Snina          IČO 52532810          

 27.01.2021 29.01.2021 
4/2021 jedálne kupóny 608,00   Mgr. Stella Lajtárová Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 29.01.2021 29.01.2021
5/2021  právne služby      Mgr. Stella Lajtárová JUDr. Ján Holota advokátska kancelária   Komenského 2791 069 01 Snina       IČO 30629675 04.02.2021 05.02.2021
6/2021 odhŕňanie snehu 50,00   Mgr. Stella Lajtárová Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202 IČO 2022508081 11.02.2021 11.02.2021
7/2021 jedálne kupóny 960,00   Mgr. Stella Lajtárová Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 25.02.2021 26.02.2021
8/2021  vývoz vyradeného majetku     Mgr. Stella Lajtárová Mestský podnik    Strojárska 2060     069 01 Snina          IČO 52532810     26.02.2021 03.02.2021
9/2021 respirátory a kuchynské utierky 79,60   Mgr. Stella Lajtárová

Jarmila Megová-IDEÁL  Partizánska 2538 069 01 Snina      IČO 34566384       

02.03.2021 05.03.2021
10/2021 napájací zdroj do PC 31,20   Mgr. Stella Lajtárová

ENTER SK s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1               066 01 Humenné IČO 45242461

08.03.2021 10.03.2021
11/2021 jedálne kupóny 560,00   Mgr. Stella Lajtárová

Up Slovensko Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674

29.03.2021 30.03.2021

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov