Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31. 3. 2018*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky v €

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

17 306,72

Teplo GGE s.r.o.

Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

 

              Vypracoval: Karamanová

              meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková - riaditeľka

 

              V Snine, dňa 06.04.2018

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 30. 6. 2018*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky v €

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

31 364,75

Teplo GGE s.r.o.

Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

 

              Vypracoval: Karamanová

   Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková- riaditeľka

 

              V Snine, dňa 02.07.2018

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrnná správa

o zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 111 ods. 2 ZVO

k 30. 6. 2016*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky            

5 854,05

Energie2 a.s.

Lazaretská 3a  

811 08 Bratislava

             Vypracoval: Karamanová

             meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková - riaditeľka

             V Snine, dňa 02.07.2018

 

            * nehodiace sa prečiarknuť

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 30. 9. 2018*

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky v €

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

39 216,35

Teplo GGE s.r.o.

Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

2

Dodávka stravných lístkov

6231,42

UP Slovensko s.r.o.  

 Tomášikova 23/D       

821 01 Bratislava  

 

              Vypracoval: Karamanová

   Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková                 - riaditeľka

              V Snine, dňa 05.10.2018

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrnná správa

o zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 111 ods. 2 ZVO

k 30. 9. 2018*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky            

8 54,59

Energie2 a.s.

Lazaretská 3a  

811 08 Bratislava

             Vypracoval: Karamanová

             meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková - riaditeľka

             V Snine, dňa 05.10.2018

             * nehodiace sa prečiarknuť

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31.12. 2018*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky v €

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

62 563,27

Teplo GGE s.r.o.

Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

2

Dodávka stravných lístkov

9 168,08

UP Slovensko s.r.o.  

 Tomášikova 23/D       

821 01 Bratislava  

3

Dodávka vody, stočné a zrážková voda

5 239,48

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

040 01 KošiceIČO 36570460

              Vypracoval: Karamanová

   Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková   - riaditeľka

              V Snine, dňa 02.01.2019

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrnná správa

o zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 111 ods. 2 ZVO

k 31.12. 2018*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky            

11 818,21

Energie2 a.s.

Lazaretská 3a  

811 08   

Bratislava

 

             Vypracoval: Karamanová

             meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková - riaditeľka

             V Snine, dňa 02.01.2019

             * nehodiace sa prečiarknuť

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov