Identifikácia objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Identifikácia zmluvy Podpísal Dodávateľ Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia
 1/2023 Ročný prístup na portál Verejná správa SR 204,00    Mgr. Stella Lajtárová

Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa  23 A, 010 01 Žilina 1, IČO 31593503

30.01.2023 03.02.2023
2/2023 Príručka Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023 40,00   Mgr. Stella Lajtárová  Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO35532882 02.02.2023 03.02.2023
3/2023 Sieťka na okno 25,00   Mgr. Stella Lajtárová Norbert Kačala, Strojárska 1830, 069 01 Snina, IČO 40904687 13.02.2023 17.02.2023
4/2023 Zrealizovanie elektroinštalácie v novozriadenej Snoezelen miestnosti  1 400,00    Mgr. Stella Lajtárová Mgr. Miloš Komár - GRINDIX, 1. mája 2054/6, 069 01 Snina, IČO 51772639  24.05.2023  29.05.2023
5/2023 Inštalácia Snoezelen miestnosti 680,00    Mgr. Stella Lajtárová 3lobit, s.r.o. Jégého 5, 821 08 Bratislava     IČO 46020152 25.05.2023  29.05.2023
6/2023 Osobný spis dieťaťa v CPP 500,00    Mgr. Stella Lajtárová DMRS s.r.o., Komenského 2816, 069 01 Snina IČO 44251637 06.07.2023 11.07.2023
7/2023 Školenie zamestnancov BOZP a OPP 12,00   Mgr. Stella Lajtárová Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, 067 77 Zemplínske Hámre, IČO 43636373 27.07.2023 31.07.2023
8/2023 Školiaci a výcvikový kurz ADOS 2 a školiaci kurz BSID 615,92   Mgr. Stella Lajtárová Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. Vinohradská 89/90, 13 000 Praha 3, IČO 26159392 08.09.2023 11.09.2023
9/2023 Školiaci kurz BSID 117,50   Mgr. Stella Lajtárová Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. Vinohradská 89/90, 13 000 Praha 3, IČO 26159392 25.09.2023 28.09.2023

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov