Identifikácia objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Identifikácia zmluvy Podpísal Dodávateľ Dátum vyhovotenia Dátum zverejnenia
1/2018 registratúrny denník 24   PaedDr. Mária Mandzáková Ing. Zsolt Marcibal-CONNECT 92541 Kráľov Brod 56 IČO 17644429 19.01.2018 23.01.2018
2/2018 stravné lístky 1008   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 31.01.2018 02.02.2018
3/2018 stravné lístky 432   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 02.03.2018 07.03.2018
4/2018 kancelárske potreby 62   PaedDr. Mária Mandzáková Tomino-Ing. Kirňaková Podhorská 2130/89 069 01 Snina IČO 32374232 22.03.2018 29.03.2018
5/2018 stravné lístky 936   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 29.03.2018 29.03.2018
6/2018 stravné lístky 936   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 30.04.2018 30.04.2018
7/2018 stravné lístky 648,00   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 05.06.2018 5.6.20188/
8/2018 žiarovka do dataprojektoru a oprava tlačiarne vrátane ND 200   PaedDr. Mária Mandzáková MAKAM s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 48326062 11.06.2018 05.06.2018
9/2018 zálohová platba pre vstup do služby- smernica vnútorný mzdový predpis 10,2   PaedDr. Mária Mandzáková Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 12.06.2018 15.06.2018
10/2018 stravné lístky 792   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 26.06.2018 29.06.2018
11/2018 čistiace prostriedky 300   PaedDr. Mária Mandzáková Jarmila Megová-Ideál Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 20.07.2018 27.07.2018
12/2018 stravné lístky 720   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 31.07.2018 31.07.2018
13/2018 stravné lístky 792   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 30.08.2018 31.08.2018
14/2018 odborná analýza a návrh metodiky VO, vypracovanie výzvy a súťažných podkladov, sledovanie burzy, e-aukcia, komplexné riadenie VO 966   PaedDr. Mária Mandzáková Slovenské centrum obstarávania o.z. Podzámocká 67/6 972 01 Bojnice IČO 42260515 30.08.2018 31.08.2018
15/2018 spracovanie dát, právne a metodické poradenstvo, spracovanie a podanie výpovede dodávateľovi, kontrola vytvorenia združených zmluv o dodávke a distribúcií el. energie 111,86   PaedDr. Mária Mandzáková Slovenské centrum obstarávania o.z. Podzámocká 67/6 972 01 Bojnice IČO 42260515 30.08.2018 31.08.2018
16/2018 stravné lístky 864   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 27.09.2018 31.08.2018
17/2018 perá 50   PaedDr. Mária Mandzáková National Pen P.O.Box:165 800 90 Bratislava IČO 19.10.2018 26.10.2018
18/2018 stravné lístky 864   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 31.10.2018 06.11.2018
19/2018 pristavenie kontajneru 35   PaedDr. Mária Mandzáková Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina IČO 43904157 06.11.2018 09.11.2018
20/2018 Odborný posudok k havarijnému stavu strechy objektu a predbežný rozpočet na jej opravu 950   PaedDr. Mária Mandzáková Ing.Robert Šmajda, RobSON Študentská 1473/36 069 01 Snina 19.11.2018 19.11.2018
21/2018 neonové trubice 86   PaedDr. Mária Mandzáková Bc. Marian Nemčišin MAREL Komenského 2655/5 06901 Snina IČO 45949531 29.11.2018 30.11.2018
22/2018 záznamové hárky k WISC III 29   PaedDr. Mária Mandzáková Testcentrum s.r.o. Antala Staška 78 140 00 Praha 4 IČO 26159392 29.11.2018 05.12.2018
23/2018 test T-253 200   PaedDr. Mária Mandzáková Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava IČO 31385770 29.11.2018 05.12.2018
24/2018 stravné lístky 1224   PaedDr. Mária Mandzáková UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO 31396674 03.12.2018 05.12.2018
25/2018 vyrúb 6 ks stromov vrátane likvidácie odpadu 610   PaedDr. Mária Mandzáková Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina IČO 43904157 05.12.2018 05.12.2018
26/2018 zdravotnícke balíčky zo SF 260   PaedDr. Mária Mandzáková Pharm.Dr. Marta Focková Študentská 1439 069 01 Snina IČO 36154407 06.12.2018 11.12.2018
27/2018 lokálna oprava strechy 500   PaedDr. Mária Mandzáková PAMAK PM s.r.o. Perečínska 2683/38 069 01 Snina IČO 47188120 11.12.2018 11.12.2018
28/2018 kancelárske potreby 700,00   PaedDr. Mária Mandzáková Tomino-Ing. Kirňaková Podhorská 2130/89 069 01 Snina IČO 32374232 11.12.2018 11.12.2018
29/2018 čistiace prostriedky 400   PaedDr. Mária Mandzáková Jarmila Megová-Ideál Partizánska 2538/29 069 01 Snina IČO 34566384 12.12.2018 17.12.2018
30/2018 didaktický softvér 102,90   PaedDr. Mária Mandzáková Special Consulting Service s.r.o. Hanácka 13 821 04 Bratislava IČO 44967284 12.12.2018 17.12.2018
31/2018 toner 1150   PaedDr. Mária Mandzáková MAKAM s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 48326062 17.12.2018 21.12.2018
32/2018 notebook, náhradný zdroj, klávesnice, stlačený vzduch 1050   PaedDr. Mária Mandzáková MAKAM s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné IČO 48326062 17.12.2018 21.12.2018

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov