Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31. 3. 2017*

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

16 278,05

Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica

 

 

              Vypracoval: Karamanová

              meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková - riaditeľka

 

              V Snine, dňa 13.4.2017

              * nehodiace sa prečiarknuť

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 30. 6. 2017*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

28 861,05

Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica

  Vypracoval: Karamanová

 meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková -riaditeľka

 

              V Snine, dňa 6.7.2017

              * nehodiace sa prečiarknuť

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 30. 9. 2017*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

28 861,05 €

Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 017 01 Považská Bystrica

2

Nákup stravných lístkov pre zamestnancov

5 713,84 €

Le Cheque Dejeuner   

Vajnorská 32, 831 03 Bratislava

  Vypracoval: Karamanová

 meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková -riaditeľka

 

              V Snine, 9.10.2017

              * nehodiace sa prečiarknuť

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31. 12. 2017*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Nákup stravných lístkov pre zamestnancov CPPPaP Snina

9 190,18

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D

 820 05 Bratislava

2

Dodávka tepla a TUV

54 774,92

Teplo GGE s.r.o.     Rozkvet 2058/125         017 01 Považská Bystrica            

3

Spracovanie energetického auditu

5 196,-

Loira s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 2159/2   

  955 01 Topoľčany

 Vypracoval: Karamanová

meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková -riaditeľka

 

V Snine, dňa 04.01.2018

* nehodiace sa prečiarknuť

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov