Súhrnná správa

o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov za IV. štvrťrok 2021

 

 

 

 

P.č

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača, sídlo podnikania

Hodnota zákazky v € s DPH

1.

Diagnostické testy

Psychodiagnostika, a.s.
Mickwieczova 2  
811 07 Bratislava

7 294,00

2.

Kúpa osobného motorového vozidla

Motor – Car Humenné, spol.s r.o. Mierová 102/6164                          066 01 Humenné

12 852,00

3.

Nábytok na mieru

GERNEX, s.r.o.                                  Mierová 1102/84                                       064 01 Stará Ľubovňa

 

12 462,38

 

 

 

Vypracoval:  Mária Starcová


Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : Mgr. Stella Lajtárová - riaditeľka


V Snine, dňa 25.01.2021

 

Súhrnná správa

o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 €, ktoré boli uzatvorené za obdobie IV. štvrťroka 2021 a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, zverejnená v zmysle § 10 ods. 10 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

P.č

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača, sídlo podnikania

Hodnota zákazky v € s DPH

1.

Notebooky, monitor, klávesnice a kancelárske potreby

Ing. Peter Bálint                       Strojárska 1830/91                          069 01 Snina

3 857,20

2.

Vykonanie verejných obstarávaní

Ing. Miroslav Kolesár                       Partizánska 2538/29069 01 Snina

1 500,00

 


Vypracoval:  Mária Starcová

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : Mgr. Stella Lajtárová - riaditeľka

V Snine, dňa 25.01.2021

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov