Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 31. 3. 2019*

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky v €

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

11 702,59

Teplo GGE s.r.o.

Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

 

              Vypracovala: Mária Starcová

              meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková -  riaditeľka

 

              V Snine, dňa 06.04.2019

 

 


 Súhrnná správa

o zákazkách bez využitia elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH

v zmysle § 117 ods. 2 ZVO

k 30. 6. 2019*

 

 

P.

č.

 

Predmet zákazky

 

Hodnota

zákazky v €

 

Obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania dodávateľa

1

Dodávka tepla a TUV

31 554,23

Teplo GGE s.r.o.

Rozkvet 2058/125

017 01 Pov. Bystrica

2

Dodávka elektrickej energie

8 752,94

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany  

Vypracoval: Mária Starcová

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca : PaedDr. Mária Mandzáková - riaditeľka

 V Snine, dňa 04.07.2019

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov