Identifikácia objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Identifikácia zmluvy Podpísal Dodávateľ Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia

1/2020

jedálne kupóny 480,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava 02.01.2020 07.01.2020

2/2020

jedálne kupóny 880,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava 31.01.2020 04.02.2020

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 762 4297

sekretariát CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov