Identifikácia objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Identifikácia zmluvy Podpísal Dodávateľ Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia

1/2020

jedálne kupóny 480,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava  IČO 31396674 02.01.2020 07.01.2020

2/2020

jedálne kupóny 880,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava  IČO 31396674 31.01.2020 04.02.2020

3/2020

publikácia Zákonník práce s komentárom po novelách 3,30   PaedDr. Mária Mandzáková      Poradca s.r.o.          Pri Celulózke 40     010 01 Žilina          IČO 36371271 14.02.2020 20.02.2020

4/2020

jedálne kupóny 1 040,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava  IČO 31396674 27.02.2020 02.03.2020

5/2020

dvojvrstvové platené rúška 8,07   PaedDr. Mária Mandzáková Mestský podnik, s.r.o. Strojárska 2060      069 01 Snina         IČO 52532810 13.03.2020 17.03.2020

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 762 4297

sekretariát CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov