Identifikácia objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Identifikácia zmluvy Podpísal Dodávateľ Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia

1/2020

jedálne kupóny 480,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava  IČO 31396674 02.01.2020 07.01.2020

2/2020

jedálne kupóny 880,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava  IČO 31396674 31.01.2020 04.02.2020

3/2020

publikácia Zákonník práce s komentárom po novelách 3,30   PaedDr. Mária Mandzáková      Poradca s.r.o.          Pri Celulózke 40     010 01 Žilina          IČO 36371271 14.02.2020 20.02.2020

4/2020

jedálne kupóny 1 040,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava  IČO 31396674 27.02.2020 02.03.2020

5/2020

dvojvrstvové platené rúška 8,07   PaedDr. Mária Mandzáková Mestský podnik, s.r.o. Strojárska 2060      069 01 Snina         IČO 52532810 13.03.2020 17.03.2020

6/2020

ochranné rúška 30,24   PaedDr. Mária Mandzáková

Autotex s.r.o. Perečínska 2708    069 01 Snina         IČO 35978601

25.03.2020 27.03.2020

7/2020

osekanie, penetrácia, vymaľovanie vnútornej a vonkajšej chodby a náter sokľa 2 000,00   PaedDr. Mária Mandzáková PEVLAR s.r.o. Kukučínova 2042/3 069 01 Snina         IČO 50085581 25.03.2020 27.03.2020

8/2020

jedálne kupóny 880,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava  IČO 31396674 31.03.2020 02.04.2020

9/2020

jedálne kupóny 960,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava  IČO 31396674 30.04.2020 04.05.2020

10/2020

dezinfekčné a hygienické pomôcky v súvislosti s COVID - 19 273,20   PaedDr. Mária Mandzáková

PharmDr. Marta Focková        Študentská 1439      069 01 Snina                        IČO 36154407

20.05.2020 21.05.2020

11/2020

jedálne kupóny 960,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava            IČO 31396674 28.05.2020 29.05.2020

12/2020

odvoz suchých konárov 24,60   PaedDr. Mária Mandzáková Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO 2022508081 03.06.2020 05.06.2020

13/2020

jedálne kupóny 800,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava            IČO 31396674 29.06.2020 29.06.2020

14/2020

jedálne kupóny 80,00   PaedDr. Mária Mandzáková Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava            IČO 31396674 01.07.2020 08.07.2020

15/2020

hygienické, dezinfekčné prostriedky, bezdotykový závesný dávkovač 185,00   PaedDr. Mária Mandzáková Jarmila Megová-IDEÁL Partizánska 2538/29 069 01 Snina             IČO 34566384 01.07.2020 08.07.2020
16/2020 WC + sedadlo, plavákový ventil 92,00   PaedDr. Mária Mandzákov Ing. Stanislav Gramata PROVING      Vihorlatská 1428      069 01 Snina            IČO 10672028 16.07.2020 20.07.2020
17/2020 jedálne kupóny 720,00   Mgr. Stella Lajtárová Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava            IČO 31396674 30.07.2020 31.07.2020
18/2020  jedálne kupóny 560,00    Mgr. Stella Lajtárová  Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D   821 01  Bratislava            IČO 31396674  27.08.2020 27.08.2020
19/2020 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 107,00    Mgr. Stella Lajtárová Jarmila Megová-IDEÁL Partizánska 2538/29 069 01 Snina             IČO 34566384 07.09.2020 10.09.2020
20/2020 jednorázové rúška, nitrilové rukavice 81,00   Mgr. Stella Lajtárová PharmDr. Marta Focková        Študentská 1439      069 01 Snina                        IČO 36154407 08.09.2020 10.09.2020
21/2020 PC stolík BANY 79,00   Mgr. Stella Lajtárová Marián Burda   LAGÚNA ŠTÝL        067 82 Dlhé n/Cirochou IČO: 34818901 14.09.2020 17.09.2020
22/2020 oprava mikrovlnej rúry ECG 36,00   Mgr. Stella Lajtárová Ján Jankaj CHLADENIE a KLIMATIZÁCIE Partizánska 1060     069 01 Snina            IČO: 10679901 14.09.2020 17.09.2020
23/2020 valce do tlačiarne, toner HP 75,00   Mgr. Stella Lajtárová ENTER SK s.r.o. Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné    IČO: 45242461 16.09.2020 17.09.2020
               

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov