Momentálne neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov