Národné kariérne centrum pripravuje pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl 2.ročník podujatia Kam na strednú - celoslovenský Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl (29.11-3.12).
 
Ako sa môžu žiaci zapojiť?
 
Jednoducho. Stačí, keď sa žiaci spolu s kariérovou poradkyňou pripoja v rámci týždňa 29.11. - 3.12. prostredníctvom počítačov vo Vašich počítačových miestnostiach alebo cez mobily na 1 vyučovaciu hodinu (alebo jej časť).
 
Podujatie je pre SŠ, ZŠ, žiakov a rodičov zadarmo.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

057 / 758 3721 

riaditeľka CPPPaP

057 / 758 3720 

referent SM a soc. pracovníčka

Ochrana osobných údajov