Súhrnná správa o podlimitných zákazkách vykonávaných v zmysle § 155m, ods.13, v spojitosti s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ZVO) s cenami vyššími ako 1000 eur za III. štvrťrok 2014

 

Poradové číslo

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky

s DPH v €

1.

Nákup stravných lístkov pre zamestnancov CPPPaP Snina

Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava

 8 640,-

2.

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky

Energie2 a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

 14 005,-

3.

Dodanie tlačiarni, počítačov a softvéru

ENTER s.r.o. Humenné Hviezdoslavova 1407/1 066 01 Humenné

3 921,-

Centrum poradenstva a prevencie Snina

0911 552 145 

riaditeľka CPP

057 / 758 3720 

Prvý kontakt

Ochrana osobných údajov